Shinola Brown Leather Wallet

Shinola

Regular price $195.00

Shinola Detroit leather wallet

Brown leather. 

SKU: 569-176